Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.11.19
0
Osobné postrehy a postoje k potratom zo súkromného pochodu za život.


I.
MATERNICA

donedávna miesto zrodu ochrany a rastu dieťaťa
dnes priestor s hrdelným právom
ženyII.
ĽUDSKÝ ŽIVOT ZAČÍNA OPLODNENÍM
podľa viac ako 95% z vyše 5.500
biológovIII.
PRIRODZENÝ POTRAT

spontánne vypudenie potomka
s nedostatočnou biologickou životaschopnosťou
z tela matky


IV.
UMELÝ POTRAT PRE ZÁVAŽNÉ PRÍČINY

úmyselné usmrtenie potomka
pre závažné sociálne a medicínske príčiny
v záujme matky


V.
UMELÝ POTRAT NA ŽIADOSŤ ŽENY

úmyselné usmrtenie potomka
bez udania akýchkoľvek závažných príčin
na žiadosť matky

zákonom schválená infanticída v maternici
hra na Boha


VI.
HUMANISTA JÁN PAVOL II. ZDÔVODNIL OCHRANU ŽIVOTA V ROZSIAHLEJ ENCYKLIKE
veriaca Zuzana Čaputová a jej progresívne súdružky posvätili potraty
90 sekundovým videomVII.
NEZABIJEŠ A NEPOKRADNEŠ ŽIVOT V MATERNICI

progresívci Ondrej Prostredník a Zuzana Čaputová
udelili progresívnym veriacim výnimky
z Desatora
VIII.
MEDICÍNSKY POHĽAD NA POTRAT

UMELÝ POTRAT
nepatrí na gynekologické pracoviská zdravotníckych zariadení
nie je to liečebný výkonIX.
POTRATY SA VYMKLI KONTROLE SVEDOMIA
rozhodnutím kauzy Roe verzus Wade
Najvyšším súdom USA
1973

X.
PRÁVO ŽENY NA UMELÝ POTRAT

Pyrrhovo víťazstvo feminizmu
uholný kameň potratového
priemysluABORT VS ARBEIT MACHT FREI
spoločné znaky

• odvolávanie sa na nárok a právo • dehumanizácia obete
• eufemizácia činuXII.
FEMINIZMUS A PROGRESIVIZMUS

ideológie s
rozumom utrhnutým z reťaze svedomia
čo potratmi bez udania dôvodu nasadzujú emancipácii a slobode ženy
tŕňovú korunuMiro Ščibrany
račan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára