Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.7.18
0
Začiatkom júla bolo vydané zatiaľ neprávoplatné územné rozhodnutie na zámer Dolný Slanec, zaslal som voči nemu odvolanie dostupné tu. Ak by nebola povolená cesta, nebolo by možné stavať ani zámer Dolný Slanec. Pozrieme sa však podrobnejšie o čo ide v území.
V prvom rade v danom území územný plán neumožňuje viesť cez vinice (funkčná plocha 1202) cestu pre zámer Dolný Slanec, dopravný koridor je tam daný už dlhodobo a je súčasťou zámeru predĺženia Galvaniho/Bojnickej. Môžeme sa baviť, či je realizovateľný aj s tunelom alebo bez. Ponechanie územnej rezervy aj pre tunel sa však vo svetle rozvoja západnej časti Bratislavy - Bory, Záhorská Bystrica, DNV, Dúbravka, Lamač javí ako potrebné aspoň pre budúcnosť. Samotné predĺženie a spojenie Račianskej s Bojnickou/Galvaniho sa však jednoznačne ukazuje ako nevyhnutnosť. Zostáva aj v genereli dopravy (tam variant bez tunela). Napojenie zámeru Dolný Slanec na túto komunikáciu sa javí ako jediné logické riešenie.


V tomto svetle povolenie komunikácie cez vinice v rozpore s územným plánom je iba ďalším krokom k tomu, aby sa oddialilo riešenie predĺženia Bojnickej/Galvaniho - čím menší tlak tým menšia šanca na realizáciu. 

Možno sa však pýtate, prečo sa predĺženie Bojnickej/Galvaniho nerealizuje a stále sa odsúva (aktuálne podľa tohto materiálu je uvedené na "najskôr po roku 2023")? Žiaľ realizácií nepomáha ani starosta mestskej časti Rača, ktorý dlhodobo požaduje technicky, stavebne a dopravne nezmyslený variant vyústenia Bojnickej/Galvaniho na Peknej ceste. 


Starosta mestskej časti Bratislava-Rača nikdy nevysvetlil, prečo by mal byť variant vyústenia na Peknú cestu lepší ako v oblasti Nový Záhon, myslím si, že by to zaujímalo nielen obyvateľov Peknej cesty a Krasňan. Pre názornú ukážku na mape je súčasný koridor (zelená) a koridor navrhovaný starostom Rače (červená).

Ak sa niekto snaží tvrdiť, že spor o komunikáciu Horská-Račianska, ktorá je integrálnou súčasťou projektu Dolný Slanec, je iba nejaká banalita, pripomínam nižšie ďalšie projekty, ktoré plánuje v budúcnosti (ak sa im podarí presadiť zmenu územného plánu) spoločnosť Grunt, a.s.
Podľa stanoviska zaslaného spoločnosťou Grunt, a.s. na BSK v roku 2012 sú však ambície ešte väčšie...


Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára