Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

1
Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača v utorok 3.4.2018.

Vážení prítomní, dovoľte mi prečítať námety občanov na dnešné zastupiteľstvo.

1. Štyri roky je tomu, čo som so statikom posudzoval konštrukciu terasy na Komisárkach. Som rád, že terasa sa zrekonštruuje i za prispenia finančnými prostriedkami MÚ Rača. Pán poslanec Khandl dosleduje realizáciu.
2. Občania požadujú prehodnotiť revitalizáciu detského ihriska na Hubeného. Ide o veľké finančné prostriedky a na odľahlom mieste. Zoberte si vzor z detského ihriska Pri vinohradoch, Račany Bianco.
3. Chcel by som týmto požiadať pána poslanca Žitného, aby dosledoval demontáž nefunkčného oplotenia na ihrisku Černockého a nátery zábradlí na električkových tratiach. Tri roky ubehli. Verím, že to zabezpečí. Budú voľby.
4. Bude sfunkčnený obecný rozhlas?
5. Dokedy ešte bude na Peknej ceste tri roky nepoužívaný novinový stánok?
6. Občania požadujú výmenu okien na MÚ Rača. Lišty na fasáde, ktoré sú vedené na strechu a v nich káble sa rozpadajú, treba to opraviť.
7. Materiál ohľadne investičnej výstavby predložený do komisie spracovaný prednostkou bol nedostatočný. Nebolo z neho jasné, kde budú použité financie z úveru. Na poslaneckom dni občania čakali, že budú oboznámení, ako bude úver použitý. Neprišiel ani jeden poslanec.
8. Občania požadujú opraviť plot a bránu na Hečkovej, bývalá Račianska teplárenská.
9. Za 12 rokov, čo chodím na poslanecké dni, nebol nikdy taký nezáujem o riešenie navrhovaných problémov občanov. Predchádzajúce prednostky nemali problém reagovať písomne na námety občanov. Táto pani prednostka kvalitný systém písomných odpovedí občanom, ktorý pred ňou fungoval, bez problémov – podľa oznámenia sekretárky – zrušila. Tu zlyhali aj poslanci, nebol záujem.
10. Pred 10 rokmi som navrhoval, že by bolo treba začať do budúcna s prípravou a vybudovaním nového cintorína. V Rači bytová výstavba a občania pribúdajú, ale hrobové miesta ubúdajú. Verím, že nové vedenie po voľbách bude túto situáciu riešiť. Verím, že to bude pán Drotován, ktorého chvália občania v Karlovej Vsi a má aj dostatočné schopnosti v komunálnej politike. Presvedčil občanov veľmi kvalifikovanými článkami v občianskych novinách račan.sk výber.
11. V poslednom mesiaci ľudia v uliciach požadujú boj proti korupcii a zamestnávaniu rodinných príslušníkov v štátnych podnikoch a úradoch. Občania Za slušné Slovensko požadujú, aby boli braní na zodpovednosť politici a oligarchovia prepojení na politikov. Je potrebné, aby občania Rače venovali väčšiu pozornosť, čo sa deje v našej mestskej časti. Verím, že mladá generácia sa bude zaujímať o zlepšenie života v Rači.

Situácia v Rači nie je dobrá. Okrem rekonštrukcie ZŠ, MŠ a detských ihrísk sa nedarilo zabrániť výstavbe bytov a likvidácii vinohradov. Tu sa prejavila arogancia moci pána starostu a jeho oligarchov, ako aj pani prednostky, ktorá nedokázala stabilizovať najdôležitejší investičný odbor. Každý rok menila vedúceho. Je to odbor, ktorý investuje v Rači státisíce EUR. I napriek tomu, keď som oznámil, že vzhľadom na moju prax by som pomohol zabezpečovať investičné akcie bez nároku na finančnú odmenu, arogancia moci zasiahla – „My to nepotrebujeme, máme svojich ľudí“.

V mesiaci jún budú požadovať občania Za slušnú a ľudskú Raču stretnutie s pánom starostom a pani prednostkou a budú žiadať odpovede, kto je za tento stav zodpovedný. Korupcia nie je len na úrade vlády, ale aj v MČ Rača.

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25
Bratislava-Rača1 komentárov:

  1. Vážený pán Milan Depeš, aj ja musím s ľútosťou konštatovať, že ani za tri mesiace som na moje príspevky o ,Nevysporiadaných pozemkoch, čo na to Ústava SR, ako aj o rozkradnutým vinohradom s pôvodným parcelným č. 1721 a tiež pôvodným LV 1131, lebo niekto si dovolil bez vedomia a vysporiadania vlastníkov dokonca zmeniť výpis LV z pôvodného na nový LV 12037 a z jedného vinohradu urobiť 2, pritom z toho druhého s p.č. 1721/1 si niekto potichúčky a bez zákonného vysporiadania sa s vlastníkmi tohto vinohradu urobil cestu. ktorá nikam nevedie, pritom som položila v "Zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám" otázku: Kedy sa vlastníci dnes už týchto dvoch zdevastovaných pozemkov-vinohradov konečne dočkajú zákonného vysporiadania?
    A ešte niečo veľmi dôležité. V rokoch 1973 - 74 bola časť týchto vinohradov tiež vyvlastnená pre účely športového areálu TJ Lokomotíva Rača, v Krasňanoch. Moji starí rodičia ostatní boli o tomto dôkladne informovaní a čuduj sa občan" v čase komunistického režimu boli všetci dotknutí aj finančne vysporiadaní !!!! na čo sa v súčasnej Račianskej hrboľatej demokracii /možno mafianskej/ asi nejako čudne zabúda,!!!/ Možno, ak opätovne uverejním tento článok s menami a ich originálnymi podpismi, možno sa zobudia s tým že mňa zažalujú !!!!! Tak sa nečudujte, že Vám nikto z račianskych oligarchov neodpovedá....Nemajú záujem na práci, ale len.......na čom? v mojich článkoch to presne opisujem .Moje články boli uverejnené v januári t.r. S pozdravom Ing. Daša Ostertágová, Štrbová

    OdpovedaťOdstrániť