Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky


Výstavba sídlisk počas socializmu bola okrem charakteristických funkcionalistických stavebných riešení typická aj tým, že na verejné priestranstvá boli inštalované rôzne výtvarné diela. V mnohých prípadoch to bol práve kameň, kov a betón, ktoré boli účelne zvolené ako základné materiály pre trvanlivé výtvarné diela, ktoré mali vydržať exponované poveternostným podmienkam niekoľko desiatok rokov. Niektoré z takýchto diel mali to šťastie, že vydržali v dobrom stave dodnes, avšak k väčšine z nich nebol osud tak zhovievavý. Či už vinou poveternostných podmienok, alebo častejšie v dôsledku vandalizmu, prípadne kombinácii týchto vplyvov, sa mnohé z nich stali nemými okýptenými svedkami ľudskej ľahostajnosti a nekultúrnosti a dnes okolo nich ľudia chodia neuvedomujúc si ich umeleckú ani historickú hodnotu. Niekoľko takých diel je inštalovaných aj v Rači. OZ Priatelia Rače sa popri iných aktivitách snaží prispieť aj k ich záchrane a tým nepriamo ku skultúrneniu životného prostredia vo vnútri sídlisk.


Vo vnútrobloku domov na Plickovej ulici sa nachádza silne poškodené dielo s názvom Keramická stena "Veterníky". Autorkou diela je akademická maliarka Jana Melíšková-Kay, ktorá toto dielo vytvorila v roku 1973. Dielo je zhotovené z betónu v kombinácii s glazovanou keramikou. V súčasnosti je značne poškodené, chýba na ňom totiž časť keramických platní tvoriacich farebnú mozaiku po oboch stranách, ktorá je nosným prvkom diela. Navyše, na zostávajúcich častiach mozaiky je v dôsledku poveternostných vplyvov poškodená glazúra, vďaka čomu dielo naďalej rýchlo degraduje.

V uplynulých dňoch člen OZ Priatelia Rače Tomáš Štěpán zorganizoval obhliadku diela za účasti odborníkov na reštaurovanie takýchto pamiatok. Títo sa zhodujú v názore, že dielo je potrebné čím skôr ošetriť, očistiť a podľa možnosti aj zreštaurovať a zakonzervovať.  Problém však spočíva v tom, že na reštaurovanie a rekonštrukciu mozaiky nie sú k dispozícii žiadne odborné listinné podklady, ktoré by popisovali farebnosť a technologický postup výroby mozaiky.
V tejto súvislosti by sme sa radi obrátili na všetkých obyvateľov alebo návštevníkov Rače, ktorí disponujú farebnými fotografiami zachytávajúcimi dielo v pôvodnom a podľa možnosti aj v kompletnom stave. Nie je však nutné, aby dielo bolo ústredným motívom fotografie. Podstatné je zozbierať a dať dohromady čo najviac kvalitného obrazového materiálu, pomocou ktorého budú môcť reštaurátori zvoliť najvhodnejší reštaurátorský postup pre záchranu diela. Ak ste si práve spomenuli, že ste niečo podobné videli na starých fotografiach, pohľadajte ich a ak môžete, pošlite nám ich naskenované e-mailom na adresu: priateliarace@gmail.com . V prípade, že nemáte možnosť skenovať, kontaktujte nás a my sa o to postaráme - dohodneme si s Vami stretnutie a fotografie si oskenujeme na mieste na počkanie.

Tomáš Štěpán z nášho OZ Priatelia Rače dňa 22.12.2016 podal za OZ Priatelia Rače návrh žiadosti o grant na obnovu a reštaurovanie predmetného diela. Veríme, že v prípade úspešného získania grantu budeme môcť aj vďaka Vášmu fotoarchívu prispieť spoločne k jeho záchrane a tým aj ku skrášleniu Rače.Rado Tiňo
OZ Priatelia Rače
0 komentárov:

Zverejnenie komentára