Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.2.16
0
Občianske združenie Priatelia Rače vzniklo v lete roku 2015, čiže sa radí medzi mladé neziskové organizácie. Jeho členskú základňu tvoria aktivisti, ktorým úprimne záleží na tom, aby sa v Rači konečne začali vecne riešiť problémy, ktoré sa už desaťročia odsúvajú, ignorujú, alebo na ne skrátka nikdy nie je vhodný čas. V súčasnosti je aktuálna kauza Radničného námestia, o ktorej sa už pohovorilo a popísalo toho dosť (...a ešte sa toho určite veľa aj stane), no členovia združenia sa nevenujú iba tejto téme. Trápia nás skládky, spustnuté budovy, neudržiavaný verejný priestor, nedostatok zelene a mnohé iné veci, ktoré človek v civilizovanom svete považuje za samozrejmosť.

Samozrejme, nedá sa urobiť všetko hneď a naraz, no s niečím treba začať. Aby sme začali pekne po poriadku, rozhodli sme sa vložiť do skultivovania okolia železničného priecestia medzi Račou a Východným, na rohu ulíc Pri Šajbách a Koľajná. Priecestie je umiestnené tak, že chtiac-nechtiac tvorí prirodzenú bránu do časti Východné. Na tom by nebolo nič výnimočné, problém však spočíva v tom, že táto brána po oboch stranách úzko susedí so zanedbanými budovami ŽSR a areálom Matador Obnova. Plechová budova železníc susediaca s priecestím je hrdzavá, ohyzdná, počmáraná grafitmi. Areál bývalého podniku Matador Obnova vo vlastníctve magistrátu tiež obsahuje množstvo polorozpadnutých vyhoretých budov, v ktorých sa darí hlodavcom a asociálom. Tento areál je navyše zle oplotený (plot na niektorých miestach úplne chýba), čo je nebezpečné pre deti, ktoré sa tam dosť často potulujú. Plot areálu je tiež počmáraný grafitmi, obrastený je náletovými drevinami a celkovo je možné označiť ho za spustnutý. Keďže sa s takýmto prostredím nechceme a nevieme stotožniť, pripravili sme list, v ktorom ŽSR vyzývame, aby v súlade s VZN MČ Rača č. 8/2008 zabezpečili dodržiavanie čistoty a poriadku nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom.

Podobný list sme pripravili aj pre magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom ho tiež vyzývame k zabezpečeniu areálu Matador Obnova a ku skultúrneniu jeho oplotenia a bezprostredného okolia. Aby sme však len nevyzývali k akcii, ponúkame aj vlastnú pomoc. Sme ochotní zorganizovať brigádu začiatkom apríla (prípadne trochu neskôr) 2016, ktorá by mala v prvom rade smerovať ku skultúrneniu vonkajšieho oplotenia areálu Matador Obnova smerom z ulice Pri Šajbách a ulice Pastierska, ktoré sú prvé na očiach návštevníkom a obyvateľom časti Rača – Východné. V prípade, že mesto zabezpečí náterové látky a potrebné nástroje, sme ochotní vonkajší múr oplotenia nanovo vymaľovať a očistiť ho od náletových drevín a buriny. Pri našich aktivitách vrelo uvítame každú pomocnú ruku, každý nápad a každú pomoc, ktoré prispejú k lepšiemu životu v Rači. Zatiaľ len začíname, no veríme, že pozitívne príklady naštartujú aj ďalších jednotlivcov a skupiny, aby sa angažovali pre dobro seba, svojho okolia a celej Rače. Viac o našich aktivitách sa môžete dozvedieť nanašej stránke na Facebooku a nanašom kanáli na youtube.com.

Rado Tiňo
člen OZ Priatelia RačeSituačná fotografia skutkového stavu objektu ŽSR
(pohľad z ulice Koľajná).

Situačné fotografie skutkového stavu objektu Matador Obnova
(pohľad z ulice Pri Šajbách).


0 komentárov:

Zverejnenie komentára