Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Pred časom som písala o ďalšej "kauze kanalizácia" na Východnom v bratislavskej Rači: krátko na to, ako sa k vlastníctvu sietí na sídlisku Šajby priznala BVS a začala s rekonštrukciou, podobný problém s verejnou kanalizáciou bez vlastníka vyplával do povedomia širšej verejnosti aj na ulici Na pasekách.

Približne pred rokom obyvatelia ulice podali hromadnú žiadosť na riešenie kanalizačnej vetvy v tejto ulici, keďže jej vlastník nebol známy a nikto sa o ňu nestaral, na Miestny úrad Rača i Magistrát. Z Magistrátu prišla vágna odpoveď - výhovorka, ako s tým nič nemajú a to bez akéhokoľvek šetrenia, hlavne zmiesť to zo stola a hodiť na iného úradníka. Miestny úrad a starosta Peter Pilinský zareagovali na hromadnú žiadosť občanov podaním podnetu primátorovi Ivovi Nesrovnalovi a na Okresný úrad, odbor ochrany životného prostredia. To bolo v apríli. Z okresného úradu prišla značne hlúpa odpoveď, v ktorej okrem iného žiadali k podnetu o určenie vlastníka kanalizácie stanovisko vlastníka kanalizácie (?!) - čo k takému vyjadreniu dodať :( . Magistrát však tentokrát vyvinul aspoň aktivitu - začal aspoň trocha pátrať a inicioval aj trojstranné rokovanie, takže aspoň niečo sa pohlo. Medzitým poslankyňa za Východné Dagmar Gelingerová spolu s vicestarostom Rastislavom Žitným absolvovali rokovania s vedením BVS, kde sa stretli s pomerne ústretovým prístupom (avšak len ústnym - hlavne nič písomne!) a neskôr, sa zúčastnili aj trojstranného rokovania  s predstaviteľmi BVS na Magistráte Hl. mesta Bratislavy. To bolo v júni a situácia vyzerala veľmi nádejne, obyvatelia sa tešili, že sa do riešenia zapojila aj naša mestská časť Rača, čo sa bohužiaľ na Rendezi často nestáva. Avšak, prešiel mesiac, dva, tri, riešenie BVS neustále odkladala akékoľvek vyjadrenie, až nakoniec zostalo "ticho po plešine".

A tak občanom došla trpezlivosť. OPӒŤ. Tým skôr, že za tých pár ďalších mesiacov už bolo k dispozícii čoraz viac dokumentov, ktoré vlastníctvo smerovali k BVS, najmä privatizačný protokol, ktorým prešiel majetok likvidovaného š.p. Železničné staviteľstvo do vlastníctva mesta z roku 1992, Vyjadrenie Magistrátu s citovaným zákonom, v zmysle ktorého verejnú kanalizáciu a vodovod v tom čase nemohol prevziať nikto iný len spoločnosť Vodárne a kanalizácie, teda predchodca BVS alebo List Ministerstva hospodárstva, ktorý sa tiež odvoláva na vtedajšiu legislatívu a faktické priznanie vlastníctva kanalizácie BVS tým, že celé roky poberá stočné. Napriek tomu, BVS stále hrá mŕtveho chrobáka a kašle na to, že kanalizácia je vraj (podľa neoficiálnych vyjadrení pracovníkov BVS) poškodená, na viacerých miestach prevalená a dochádza k priesakom do podložia (a to len pár km od národnej prírodnej rezervácie Šur!!!).

A tak sme my, obyvatelia roztočili ďalší kolotoč listov a urgencií, na základe ktorých sa situáciou opäť začal zaoberať aj Miestny úrad Rača  - RNDr. Jusková spolu s p. Gelingerovou už absolvovali ďalšie stretnutie s členom predstavenstva a obchodným riaditeľom p. Gajarským - bohužiaľ opäť však zatiaľ len s výsledným ústnym prísľubom, bez akéhokoľvek záväzku. Podali sme hromadnú žiadosť na začatie konania o určenie vlastníka kanalizácie na Okresný úrad, odbor životného prostredia (to je ten úrad, ktorý si na riešenie kanalizácie bez vlastníka vypýtal stanovisko vlastníka) - tentokrát sme pridali úradníkom aj všetky dokumenty, ktoré sa nám podarilo zozbierať, aby náhodou nemali priveľa práce. A keďže rokovanie p. Juskovej a Gelingerovej neprinieslo želaný výsledok - opäť len ústne sľuby, podali občania hromadnú sťažnosť aj na BVS.


Aktuálne teda čakáme na vyjadrenie BVS a vyjadrenie Okresného úradu - mali by byť v marci. Už dávno si nerobím ilúzie, že prídu včas a nebodaj začnú konať, som si vedomá, že riešenie tejto kauzy ešte potrvá možno mesiace. Ja aj  ďalší obyvatelia ulice však odmietame naďalej byť rukojemníkmi pravdepodobne hlúpej administratívnej chyby niekedy spred 30tich rokov, kvôli ktorej nám páchne celá ulica, vlhnú pivnice a sú ohrozené spodné vody neďaleko rezervácie. My vydržíme. Veľmi by ma však zaujímalo, či na BVS a Okresnom úrade stále nikoho hanba nefackuje, že ľudia tu 30 rokov platia veselo stočné a dostávajú za to jedno veľké NIČ.


Viera Štrbáková
OZ Priatelia Račefoto: autorka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára