Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Už dlhšie mi vŕta v hlave, ako pomôcť k zlepšeniu verejných priestorov v Rači, aby ľudia mali radosť byť vonku pred domom a netrávili voľno doma pred TV. Jedným z veľmi osvedčených spôsobov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých krajinách, je vytvorenie miest na stretávanie či prechádzku s deťmi.


V tomto blogu dávam na diskusiu návrh troch vychádzkových zóny - každá v inej časti Rače.
1. Vychádzková zóna Krasňany - Korzo Krasňany

Zóna prakticky kopíruje môj pôvodný návrh na cyklotrasu z roku 2011. Jednalo by sa o revitalizáciu a skultúrnenie známeho priestoru medzi zastávkami električky Pekná cesta a Černockého - bolo by dobré opraviť povrch, pridať nejaké nové lavičky, hracie prvky, možno aj nejaké stolčeky na hry (šach, karty a pod.), doplniť počet košov a revitalizovať priekopu medzi chodníkom a električkovými koľajami.
Projekt je možné rozšíriť aj o zónu 2 (na mapke od Hlinickej k Peknej ceste - modrá farba) a v prípade možného zapracovania predĺžiť korzo až k chystanej novej športovej hale (popri futbalovom štadióne - na mapke zelená farba).
Je mi jasné, že na viacerých miestach sú v súčasnosti problémy s vlastníkmi pozemkov - verím však, že toto by sa dalo riešiť - časť pozemkov tam má aj magistrát. Územie by bolo veľmi pekné, napr. v priekope je možné vysadiť kvety.
Takto by sa vytvorilo ucelené miesto na prechádzky, mohli by sa vyznačiť aj pruhy pre cyklistov a bežcov - navrhnúť však také riešenie, ktoré by neohrozovalo chodcov.


2. Vychádzková zóna Rača - Korzo Rača

V Rači je veľmi dobrá možnosť urobiť prechádzkovú zónu v lokalite od parčíka J.M.Hurbana až po zastávku električky Pri vinohradoch. Až na malý kúsok medzi parkom a električkami sa jedná o chodník, ktorý už teraz existuje - bolo by potrebné ho opraviť, aby hlavne v zóne okolo ihrísk a fitka nebol po daždi plný kaluži ako je to teraz. Plus doplniť hracie prvky, lavičky. Revitalizovať v spolupráci s magistrátom ihrisko na streetball. Tiež vyznačiť chodníček pre cyklistov (časť je tiež súčasť môjho návrhu z roku 2011).


Na mapke je dané územie vyznačené zelenou, úprava a obnova tohoto chodníka by bola myslím prínosom.

 3. Vychádzková zóna Východné - Korzo Rendez

Na Východnom je situácia komplikovanejšia, napriek tomu si myslím, že aj tu by mohlo vzniknúť pekné korzo - aj keď nie asfaltové pre cyklistov a korčuliarov, ale také prírodnejšie - priamo popri Račianskom potoku. V prvom rade by bolo dobré rozšíriť chodníček od zastávky MHD smerom k sídlisku - podľa katastra sa jedná o parcelu, ktorá je súčasť toku (pod ňou je vedený potok v rúre) - rozšírenie chodníka by sa so správcom toku - SVP, š.p. verím dalo dosiahnuť. Ideálom by bol samozrejme asfaltový povrch, ktorý je najlepší aj pre mamičky s kočíkmi. Neviem, či je možné tam sadiť stromy pre tu rúru, ale ak hej, tak aj tie by to tam pekne zútulnili + lavičky a koše.


Druhou fázou by bolo vytvorenie prírodného prechádzkového chodníku popri potoku (nízko nákladové, pretože je stále neistý ten projekt vedľa) - jedná sa o pozemok Villa Víno Rača a verím, že by dovolili na ňom menšie úpravy. Bolo by tam aj venčisko pre psov a chodníček na prechádzky. Podľa možnosti aj nejaké stromy (je to v ochrannom pásme potoka, ale na vzdialenejšej strane by mohli byť stromy. Plus nejaké lavičky a koše. Doplnenie projektu by bolo prepojenie zastávky MHD s touto zónou.


Na mapke je zóna vyznačená modrou farbou.

Vopred Vám ďakujem za pripomienky, návrhy a zlepšenia tohto návrhu. Myslím, že kvalitné verejné priestory sú veľmi dôležité.

Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára