Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Začalo sa s budovaním cyklomagistrály JURAVA (o projekte ). Občania sa tešia. Rodiny s deťmi budú môct aktívne tráviť voľný čas na bicykloch, alebo korčuliach. 
No zdá sa, že radosť športových nadšencov je priskorá. Na trase sa budeme stretávať s osobnými autami. Obec Svätý Jur to nemá v kompetencii riešiť (podnet na odkazprestarostu.sk ).

A tak som na doporučenie prednostky obce Sv. Jur oslovil Štátnu ochranu prírody. Tu je odpoveď:


Dobrý deň, pán Veselý,

reagujeme na Váš podnet ohľadom vjazdov motorových vozidiel v lokalite Šúr
- na trase pripravovanej cyklistickej trasy JURAVA.


Predmetná cesta idúca po hrádzi Šúrskeho kanála okolo Š. rybníka k štrkovisku (rybársky revír VN nádrž Panonský Les) nespadá do územia prírodnej rezervácie Šúr (kde platí 4. a 5. stupeň ochrany podľa Zákona
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon o ochrane prírody"/), ani do ochranného pásma rezervácie (kde platí podľa zákona o ochrane prírody 3. stupeň ochrany). Z hľadiska zákona o ochrane prírody je táto cesta v 1. stupni ochrany, kde tento zákon vjazdy motorových vozidiel (bežnej verejnosti) nezakazuje - zákaz platí až od 2. stupňa a vyššie. Prípadný zákaz vjazdu motorových vozidiel na danú cestu môže vyplývať z iných zákonov alebo nariadení, ale z pohľadu zákona o ochrane prírody tieto vjazdy nie sú protiprávne.

v prílohe posielame mapku západnej časti územia PR Šúr. Pozemky, na ktorých je vyhlásená rezervácia, sú vyznačené červenou farbou, ochranné pásmo zelenou.

s úctou

Mgr. Viliam Vongrej

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty
------------------------------------------------------------------------------------------------------


To znamená, že v časti príjazdovej cesty až po rybník so stožiarom sa budeme môcť stretnúť s osobnými autami (alebo aj po celej trase?).
Gratulujem, tak toto možno iba hodnotiť ako nedorobok a nepodarok. O kolízie nebude zaiste núdza. Na Slovensku je to tak!
0 komentárov:

Zverejnenie komentára