Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Bratislava za ostatných pár desaťročí dramaticky stratila svoj vinohradnícky charakter.


V ostatnom čase zaznelo na túto tému zopár sporadických vyhlásení niektorých politikov. Širšia diskusia, najmä vo vzťahu k verejnosti, zostáva pozadu. Pritom ihneď od počiatku táto téma výrazne prekračuje hranice čisto súkromného záujmu majiteľov vinohradov. Celý problém spočíva najmä v otázke vyváženia vlastníckeho práva k vinohradom na strane jednej a urbanizmu, teda rozvoja osídlenia, na strane druhej.

Tvár mesta Bratislavy bola po stáročia spojená s jej špecifickým osídlením na úpätí Karpát, čím celý jej ráz bol ošatený vinicami. Je však pravdou, že za ostatných pár desaťročí dramaticky stratila tento svoj charakter. Tých príčin je samozrejme viac: rozpad družstiev, pričom po revolúcií sa tento druh spoločností veľmi neuchytil; mnohé vinice zdedili ľudia, ktorí k nim už nemali vzťah, či možnosti a schopnosti na ich spravovanie. Silným činiteľom boli aj stavebné firmy, developeri a zásah do územných plánov či legislatívy. Tu by som chcel zdôrazniť, že sú to práve poslanci miestnych zastupiteľstiev, starostovia či primátori, ktorí môžu účinne vstupovať pri územnom pláne práve do oblasti ochrany viníc.

Vinohrady sú významným zdrojom pracovných príležitostí a zároveň aj zdrojom ekonomického rastu nášho regiónu. Majú svoje čaro a výrazný turistický potenciál. Ochrana vinohradov nie je len nejakým sentimentom či mladíckym naivizmom, ale predovšetkým je o rozvoji nášho regiónu a o práci pre ľudí. Najmä v lete chodia mnohí Bratislavčania do susedného Rakúska, pritom doslova pod nosom máme tento klenot a nevenujeme sa mu, respektíve ho zanedbávame. Mojim cieľom z pozície poslanca je čo najviac prispieť k tomu, aby sa tento trend zmenil. Preto v Národnej rade SR výrazne podporujem diskusiu v rámci politických strán ohľadom zákonodarnej iniciatívy s cieľom prinavrátiť ochranu Malokarpatským vinohradom. Na to, aby sa nám takýto cieľ podarilo dosiahnuť, je však potrebné vzbudiť záujem u ľudí. Ochrana tohto dedičstva presahuje totiž čisto politickú diskusiu. Prekračuje kompetencie a možnosti samosprávy. Tie, samozrejme, môžu vo svojich katastrálnych územiach chrániť územia vinohradov. Samotný Bratislavský samosprávny kraj by mohol zintenzívniť ich ochranu tým, že zakáže ďalšiu neodôvodnenú zástavbu vinohradov a úbytok ich plôch. 

Mgr. Juraj Lauko, PhD.
kandidát na poslanca BSK za Raču a VajnoryFoto: Dušan Veselý

0 komentárov:

Zverejnenie komentára