Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Zoznam kandidátov na poslancov Zastupiteľstva BSK za volebný obvod č. 5 (Rača a Vajnory) so základnými informáciami z otvorených zdrojov. 

Voľby budú 9. novembra 2013 a do 44-členného Z BSK zvolíme za Raču a Vajnory dvoch poslancov.

1.      Ing. Arch. Milan Andráš, PhD. (60), vysokoškolský pedagóg
(NÁŠ KRAJ)

Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
Spracovateľ projektov nadstavieb v Krasňanoch
Vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry STU v Bratislave

do 2002 odborný člen stavebnej komisie MZ Rača
2002-2014 poslanec MZ MČ Bratislava-Rača za Krasňany (NF)
2002-2006 člen Komisie podnikateľský aktivít a strategického rozvoja
2006-2010 člen Komisie územného rozvoja a výstavby
2010-2014 člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, ŽP a VP

 

2.      Ing. Milada Dobrotková, MPH (57), riaditeľka zariadenia sociálnych služieb
(nezávislý kandidát)

1998-2002 poslankyňa MZ Bratislava - Rača (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ) a vicestarostka starostu Pavla Bielika
1998-2002 poslankyňa MsZ hl. mesta, členka komisie dopravy a informačných systémov
2001-2009 poslankyňa Z BSK (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS resp. SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS)
2002 protikandidátka Pavla Bielika na starostu
2006-2010 poslankyňa MZ Bratislava - Rača (SDKÚ-DS)
2006-2010 poslankyňa MsZ hl. mesta (SKDÚ-DS, KDH)

Neúspešne kandidovala do Europarlamentu v r. 2004 (SDKÚ-DS), do NR SR v r. 2006 (SDKÚ-DS) a 2010 (Únia – strana pre Slovensko),  do Z BSK v r. 2009 (Občianski kandidáti), do MsZ hlavného mesta v r. 2010 (Liga - Občiansko liberálna strana), do MZ Bratislava - Rača v r. 2010 (Liga - Občiansko liberálna strana, Občianski kandidáti).

Vyštudovaná ekonómka a manažérka v oblasti riadenia verejného zdravotníctva.
V r. 1983 – 1998 pracovala na rôznych pozíciách v Spojoch (neskôr Slovenské telekomunikácie).
Vedie súkromné sociálne a zdravotnícke zariadenie poskytujúce sociálne a zdravotné služby seniorom.
Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
V súčasnosti nie je členom politickej strany, v minulosti bola členkou SDKÚ-DS, odkiaľ ju vylúčili.3.      Mgr. Mária Ďuračková (25), manažér
(Strana moderného Slovenska)

SMS, ktorej najznámejším predstaviteľom je býv. prominent HZDS MUDr. Milan Urbáni, CSc. MPH, k voľbám do VÚC na svojej stránke uvádza len toto:

„Strana Moderného Slovenska pripravuje program prípravy volieb do VÚC v roku 2013 v jednotlivých volebných obvodoch a postupne budeme zverejňovať svoje aktivity v obciach a mestách celého Slovenska.“4.      Ing. Jozef Házy (64), dôchodca
(Nezávislé fórum)

1991-1998 vedúci oddelenia kultúry na MÚ Rača, neskôr referent v KS Impulz na Východnom
1998-2014 poslanec MZ Bratislava - Rača za Krasňany
1994-1998 poslanec MsZ hl. mesta
2002-2010 poslanec MsZ hl. mesta
2001,2005,2009 neúspešne kandidoval do Z BSK

Mnohonásobný neúspešný kandidát na starostu (naposledy v roku 2010)

Absolvent elektrotechnickej fakulty STU (1975).
Bývalý reprezentant ČSSR v spoločenskom tanci a lektor spoločenského tanca a výchovy.
Pred rokom 1989 námestník PKO.5.      Ivan Janečka (47), podnikateľ
(Nezávislé fórum)

1996-1998 poslanec MZ Bratislava - Rača
2006-2010 poslanec MZ Bratislava - Rača (za NF)

Neúspešne kandidoval do Z BSK v r. 2009 (NF) a do MZ Bratislava – Rača v r. 2010 (NF).

Podnikateľ v oblasti stravovania (majiteľ krčmy v Krasňanoch).
Bývalý prezident futbalového klubu ŠK Krasňany.

 

6.      Mgr. Juraj Lauko, PhD. (34) riaditeľ neziskovej organizácie Centrum vzdelávania a kultúry
(SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK, OKS a SZ)

Zakladateľ viacerých občianskych združení a iniciatív (vzdelávanie, kultúra a šport)
V minulosti prednosta MÚ Bratislava - Vajnory
Má projekt návratu šachu do škôl.

Od roku 1995 sa venuje otázkam tretieho sektora a občianskej angažovanosti.
Člen Rady Spoločenstva Ladislava Hanusa - neziskovej vzdelávacej inštitúcie.
Založil na Východnom Slovensku Fórum pre kultúru (Obnovené dni L. Hanusa na Spišskej Kapitule), kde dnes pôsobí ako čestný predseda a podporovateľ Klubu Tomáša Munka v Ružomberku.

Absolvent filozofie a práva, ženatý a dve deti.
Zatiaľ nepôsobil v politike, v roku 2012 kandidát do NR SR za KDH.7.      Tibor Novotka (49), živnostník
(Magnificat Slovakia)

2006 neúspešne kandidoval za poslanca MZ Bratislava - Staré Mesto (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF)

Občiansky aktivista a určitým spôsobom disident za komunizmu, bojovník proti totalite.
Signatár Charty 77

 

8.      Ing. Róbert Pajdlhauser (45), manažér logistiky
(Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic))

Narodil sa a žije v Rači, na FB je od 29. augusta 2013.
Vyštudoval technické smery, autodopravu a konštrukciu strojov. 
Má dlhoročnú prax v obchodných firmách v rôznych pozíciách, od dispečera až po riaditeľa a konateľa. 
Do politického života sa zapojil v tomto roku.

 

9.      Ján Panák (60), zamestnanec Ministerstva obrany SR
(SMER - SD)
                             
2006 neúspešný kandidát na starostu MČ Vajnory (za koalíciu Smer-SD-HZD-SNS-SZ).
2010-2014 poslanec MsZ hl. mesta a MZ Bratislava - Vajnory za Smer-SD.

Predseda poľovníckeho združenia vo Vajnoroch.


10.     Mgr. Martina Rovenská (38), marketing manager
(SMER - SD)

2006-2010 poslankyňa MZ Bratislava - Rača za Smer-SD, členka Zvonárovej koalície, hlasovala za všetky návrhy J. Zvonára.

2010 neúspešne kandidovala do MZ Bratislava – Rača (SMER-SD, MOST-HÍD, SZS)

Okresná administrátorka strany SMER-SD v okrese Bratislava III.
V minulosti zamestnankyňa firmy Orga-Trade, a.s.
Absolventka Vysokej školy v Sládkovičove (odbor verejná politika a verejná správa)11.     Bc. Roman Ruhig (42), odborník na správne právo
(NOVÝ PARLAMENT)

Majiteľ veľkého množstva firiem:  orsr.sk

Podniká od roku 1990 v oblasti energetiky, stavebníctva, projektových a obchodných činnostiach.

Vyštudoval energetiku na SOŠ v Záhorskej Bystrici, počas podnikateľskej činnosti si doplnil vyššie vzdelanie v oblasti energetiky pre rozvod, výrobu a distribúciu el. energie, bezpečnostných služieb, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, či banského inžinierstva v oblasti ťažby štrkopieskov. 

Vyštudoval prvý stupeň práva na Vysokej škole – fakulte práva v Sládkovičove a v súčasnosti dokončuje externe magisterské štúdium.

V súčasnosti sa venuje zastupovaniu klientov fyzických osôb a podnikateľov v správnych konaniach pred orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy, napríklad v stavebných konaniach, daňových konaniach a iných.

Narodil sa a žije v Bratislave, mal veľa juniorských športových úspechov vo futbale, dodnes hráva za obec Hamuliakovo. Okrem futbalu aktívne lyžoval.


 

12.     Mária Šujancová (60), učiteľka
(NOVÝ PARLAMENT)

2006-2010 poslankyňa MZ Bratislava - Rača za Nezávislé fórum (pod priezviskom Vraníková),
členka školskej komisie, potom sociálnej, bytovej a zdravotnej.

Neúspešne kandidovala do MZ Bratislava – Rača v r. 2010 (NF).

Dlhoročná učiteľka v Materskej škole Cyprichova 74.13.     RNDr. Anna Zemanová (54), manažérka
(SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK, OKS a SZ)

1998-2002 poslankyňa MZ Bratislava - Vajnory.
2005 kandidovala do Z BSK za Hnutie Vpred.
2002-2006 starostka mestskej časti Bratislava - Vajnory
2009-2013 poslankyňa Z BSK za SaS a členka dozornej rady Regionálnych ciest Bratislava, a.s. (spoločnosť zastrešujúca údržbu ciest v správe BSK)

Neúspešne kandidovala do Z BSK v r. 2005 (Vpred), za starostku MČ Vajnory v r. 2006 (DÚ, DSS, OKS, SZS), do NR SR v r. 2010 (SaS) a 2012 (SaS), do MsZ hl. mesta v r. 2010 (SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS).

Teamlíderka SaS pre životné prostredie.
Nositeľka ocenenia The 2012 LeaDeR in the Category of Achievement in Opposition at Regional level.

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK.
V minulosti riaditeľka Štátnej ochrany prírody BA, riaditeľka n. o. APOP (Asociácia priemyslu a ochrany prírody), neskôr vedúca komunálnych úverov v banke. Zakladateľka o. z. Vajnorský skrášľovací spolok a o. z. Malé Karpaty.

Ako jediná zo všetkých kandidátov za Raču a Vajnory je zapojená do projektu Politikaopen. Politikaopen je priestorom, ktorý pred verejnosťou odkrýva dôležité aspekty života a činnosti politika. Zámerom je odhaliť všetko podstatné o jeho majetku, záväzkoch a väzbách do takej hĺbky, aby ste ako občania mohli na základe presných a pravdivých informácií politika účinne kontrolovať.
Na základe informácií dostupných z otvorených zdrojov

Poznámka:


Čitatelia a kandidáti majú možnosť informácie doplniť a upresniť v komentári alebo cez e-mail na adresu racan.sk@gmail.com. Kandidáti sa môžu prezentovať aj na skupine Priatelia Rače.3 komentárov:

 1. Bc. Roman Ruhig Majiteľ veľkého množstva firiem uvádzaných na http:// foaf.sk/ ľudia, sú nepravdivé ide o absolútne nedôveryhodný internetový zdroj. Za dôveryhodný zdroj sa dá považovať lenobchodný register (orsr). Podnikám od roku 1990 a začínal som vo veku 19 rokov, dnes mám 42 rokov . Dnes je tomu 23 rokov kde vediem úspešne spoločnostia a to, že mám veľa firiem je len dôkaz úspechu, ktorý sa da dosihnuť aj v politike. Je čas aby mladý ludia moje deti - pokračovali v podnikaní a my skusenejší, urobili poriadok vo VÚC a dosiahli aj v našom Bratislavskom kraji v ktorom žijeme úspechy.
  V skratke o mne
  Narodil som sa a žijem v Bratislave. Prežil som tu skvelé detstvo plné radosti, mal som veľa juniorských športových úspechov vo futbale za športové kluby Slovan, neskôr za TJ Vinohrady alebo DPMB Krasňany. Futbal je moje hobby, ktorému sa dodnes venujem. V súčasnosti hrávam futbal za obec Hamuliakovo. Okrem futbalu som aktívne lyžoval za športový klub TJ Dunaj. Vyštudoval som energetiku na strednej odbornej škole v Záhorskej Bystrici, ktorej sa okrem iného venujem do dnešného dňa. Celý život kladiem dôraz na vzdelávanie a tak som si počas podnikateľskej činnosti doplnil vyššie vzdelanie v oblasti energetiky pre rozvod, výrobu a distribúciu el. energie, bezpečnostných služieb, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, či banského inžinierstva v oblasti ťažby štrkopieskov. Vyštudoval som prvý stupeň práva na Vysokej škole – fakulte práva v Sládkovičove a v súčasnosti dokončujem externe magisterské štúdium.
  Od roku 1990 podnikám v oblasti energetiky, stavebníctva, projektových a obchodných činnostiach. V súčasnom období sa osobne zameriavam a venujem zastupovaniu klientov fyzických osôb a podnikateľov v správnych konaniach pred orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy, napríklad v stavebných konaniach, daňových konaniach a iných, kde sa pácha krivda na občanoch a podnikateľských subjektoch.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Chcete naozaj vedieť viac o Romanovi Ruhigovi? Tak pozrite si jeho web.stránku www.ruhigroman.sk, alebo facebook Roman Ruhig

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Tibor Novotka: Zastavme cudzie ideové trendy

  Narodil sa v Trenčíne 16 decembra 1963. Strednú školu ukončil v Považskej Bystrici v roku 1984. Počas stredoškolskej dochádzky napísal list Britskému veľvyslanectvu so žiadosťou o propagačné materiály o Veľkej Británii. Na základe tohto listu sa ako 16-ročný dostal do pozornosti ŠtB, ktorá na neho založila zväzok a obťažovala ho osobnými návštevami.

  Keďže Tibor Novotka nevidel budúcnosť v komunistickom režime, rozhodol sa v roku 1981 odísť do exilu. Pokus odletieť z Varšavského letiska sa nepodaril, načo Tibor Novotka ako mladistvý strávil vo vyšetrovacej ŠtB 50 dní. Tieto zážitky mali výrazný vplyv na utvrdenie sa v antikomunistických názoroch. Ako sa vyvíjal jeho osud ďalej? On sám hovorí: „Po návrate z väzenia som ako slohovú prácu napísal o knihe, ktorá sa mi dostala do rúk – a to Život Krista od Giovaniho Papiniho. Nasledovalo vyhodenie zo školy. Našiel som si potom školu v Dubnici, následne v Bratislave – Petržalke.“ V Trenčíne a v Prahe ho na školu prijať odmietli, takže napokon zmaturoval v Považskej Bystrici.

  „V tom období začiatku dospelosti som sa snažil intenzívne hľadať Boha“ – hovorí – „čo mi dodávalo potrebnú silu, aj keď som vtedy nemal okolo seba žiadnych takto spriaznených ľudí.“

  Život v odboji proti komunizmu nedal sa seba dlho čakať. V roku 1988 bol opätovne trestne stíhaný za „znevažovanie štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho čelného predstaviteľa“ – teda bývalý ZSSR. Novotkov prečin spočíval vo vyvesení sovietskej vlajky na toalete v ubytovni Považských strojární, kde v tom čase pracoval. Po skontaktovaní sa s bratislavskou skupinou Hnutia za občiansku slobodu sa stal jeho členom. Až do novembra 1989 pôsobil v Hnutí ako spoluorganizátor verejných aktivít. Po novembri 1989 nastúpil do novo sa tvoriacej Federálne a bezpečnostnej informačnej služby, kde pôsobil až do jej rozpustenia. V novom režime sa taktiež nevyhol obmedzovaniu osobne j slobody, nakoľko verejne prezentoval protesty proti neprávostiam. V súčasnosti pracuje ako živnostník.

  012-Novotka_Stránka_1  Nie vy ste si vyvolili mňa…

  Prečo sa Tibor Novotka angažuje v politickej strane Magnificat Slovakia?

  Tibor Novotka: „Nie vy ste si vyvolili mňa – ale ja som si vyvolil vás – stojí v Biblii. Už od začiatku založenia združenia Magnificat Slovakia sa podieľam na jeho činnosti, mimo iné to bolo aj angažovanie sa pri pomoci počas vojny v Bosne a Hercegovine, kde sme cez Medžugorie vozili pomoc civilným obyvateľom. Medžugorie ako aj Hora Zvir znamenali v mojom živote viery nový smer – je to vzťah ku Panne Márii, ktorá sa stala pre mňa a pre môj život novým, obohacujúcim prvkom. Strana Magnificat Slovakia môže ako jediná postaviť pevnú hrádzu voči všetkému liberálnemu importu, ktorý narúša slovenské tradície – a túto politiku bude zrejme robiť bez kompromisov. Strana Magnificat Slovakia je nositeľom myšlienok, ktoré môžu do spoločnosti vniesť ekonomický rast, zníženie nezamestnanosti a elimináciu regionálnych rozdielov.

  2. Čo je pre teba v tejto spoločnosti najviac znepokojujúce?

  Tibor Novotka: „Po marxizme-leninizme nastúpili ideové trendy, proti ktorým sa treba jasne a zrozumiteľne postaviť. Tak isto som znepokojnený neschopnosťou doterajších vlád riešiť ekonomické problémy Slovenska.“

  3. Čo môže v tomto smere urobiť každý radový občan?

  Tibor Novotka: „Radový občan by mal svoje názory vyhraniť – uvedomiť si, aké je jeho presvedčenie a podľa toho aj konať, a nebáť sa aj niečo obetovať. Občan má teraz možnosť vyjadriť nespokojnosť s pôsobením etablovaných politických strán - pre toto vyjadrenie sa sú vlastne voľby vítanou a azda aj účinnou príležitosťou.“

  http://www.magnificat.sk/2013/11/volby-do-vuc-9-novembra-2013-predstavujeme-poslednych-kandidatov-strany-magnificat-slovakia/

  OdpovedaťOdstrániť