Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Rozhovor s RNDr. Annou Zemanovou, poslankyňou zastupiteľstva BSK za Raču a Vajnory.

RNDr. Anna Zemanová zastupuje od decembra 2009 v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (Z BSK) obyvateľov Rače, Krasňan, Východného a Vajnor. Pracovala vo finančnej komisii a komisii územného plánovania a životného prostredia Z BSK, popritom zastupovala kraj v piatich Radách stredných škôl a v Dozornej rade Regionálnych ciest Bratislava a. s. O hlasy voličov sa bude uchádzať aj v novembri 2013.

Aký odpočet práce predkladá občanom poslankyňa Anna Zemanová?

Prvé dva roky boli obdobím najmä finančnej konsolidácie župy. BSK evidoval čierne dlhy vyššie ako oficiálne priznané. Neuhradené faktúry, súdne spory, všetko v sume za takmer 25 miliónov EUR. Jednou z mojich priorít, aj ako členky finančnej komisie, bolo zvýšiť transparentnosť hospodárenia kraja. Zabránili sme zneužitiu majetku kraja z neoprávnene podpísaných zmeniek štatutárov 1. Župnej a. s. v hodnote 300 mil. SK. Rozpočet i záverečný účet sa stali čitateľnými dokumentmi. Župa znížila dlhové zaťaženie a stabilizovala finančné hospodárenie. Celé štyri roky som sledovala proces prípravy a pripomienkovala návrh nového Územného plánu BSK. 20. septembra 2013 poslanci nový ÚPN BSK schválili.

Čo nový ÚPN BSK prináša obyvateľom Rače a Vajnor, o čom by mali vedieť?

Vážnou hrozbou pre kvalitu života obyvateľov Rače a Vajnor bol zámer letiska vybudovať tretiu paralelnú dráhu namierenú na Raču a Vajnory a zrušiť vzletovú dráhu v smere Ivanka. K zámeru som iniciovala hromadnú pripomienku obyvateľov a podieľala sa na zhromaždení viac ako 600 podpisov. Investícia vypadla zo zoznamu verejnoprospešných stavieb a text záväznej časti ÚPN sa podarilo upraviť tak, aby verejnosť a samospráva boli v budúcnosti rovnocennými účastníkmi rokovaní o rozvoji letiska.


Úrad si osvojil môj návrh, aby sa súbežne k ÚPN spracoval aj Generel dopravy BSK. Jeho závery významne ovplyvnili tvorbu ÚPN ako aj podrobnosť zapracovania napríklad cyklotrás do plánov. V minulom roku župa podpísala zmluvu s ministerstvom dopravy o príprave a výstavbe križovatky Triblavina na diaľnici D1. Táto križovatka odľahčí tranzitné vozidlá z okolia Pezinka a Čiernej Vody, ktoré zahusťujú dopravu v Rači aj vo Vajnoroch, a to najmä prerozdelením dopravy z regiónu do mesta.

Čo ste riešili ako zástupkyňa BSK v Radách stredných škôl?

V roku 2010 hrozilo zatvorenie Strednej odbornej školy elektrotechnickej, ktorá sa nachádza oproti BEZ-ke a navštevujú ju študenti z Vajnor, Rače a okolitých obcí. Škola má dlhoročnú tradíciu, jej história sa píše od roku 1929, kedy bola založená firmou Siemens Schuckert. Vďaka mojej iniciatíve a podpore zamestnávateľov v energetickom priemysle škola pokračuje vo svojej činnosti. Na dobrej ceste je znovuotvorenie bazéna na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, v minulosti obľúbenej plavárne. Finančne náročný projekt je rozpracovaný a rekonštrukcia je výzvou pre nadchádzajúce obdobie.

Aké ďalšie výsledky Z BSK, na ktorých ste sa podieľali, by ste rada vyzdvihli?

Práca župného poslanca sa týka aj agendy celého kraja, nielen jeho volebného obvodu. K významným úspechom preto radím vybudovanie nového cyklomostu Schlosshof – Bratislava ponad rieku Morava, opravy mostov a poškodených ciest po živelnej pohrome v roku 2010 v Píle, Častej a Budmericiach. V tomto roku začala komplexná rekonštrukcia poškodenej cesty na Pezinskú Babu a  dotácia 1 mil. EUR pre hlavné mesto umožnila opraviť aj niektoré úseky ciest 2. a 3. triedy v Rači a Vajnoroch. Vďaka cezhraničnej spolupráci poslanci Z BSK odsúhlasili kroky k podpore aktivít malých a stredných podnikateľov a rozvoja cestovného ruchu a kongresovej turistiky v kraji.


Okrem uvedených činností moja práca spočívala aj v bežných, ľudských zlepšovákov, aby sa ľuďom v kraji žilo lepšie a ľahšie. Niekedy stačí málo, napríklad vytvoriť ubytovacie kapacity pre učiteľov, či poradenské pracovisko pre seniorov, zmodernizovať internetovú stránku úradu a informácie priblížiť ľuďom. Absolvovala som viac ako 30 plánovaných poslaneckých dní. Vaše otázky aj teraz rada zodpoviem mailom či osobne na poslaneckom dni 4. 11. od 18:00 hod. v KS Žarnovická. Kontakt na mňa je zemanova.bsk@gmail.com, tel. 0905 386 130.

Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany0 komentárov:

Zverejnenie komentára