Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.12.19
0
Vlaňajšie evidentné spomaľovanie slovenskej ekonomiky dokumentuje aj pokles HDP z minuloročných 4,5 percenta na terajších 2,4 percenta, čo má aj negatívny dopad na tohtoročný štátny rozpočet, ktorý parlament schválil vlani ako vyrovnaný. Návrh predkladal vtedajší minister financií a dnešný guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Nebudeme špekulovať, či sa chcel svojím návrhom zapáčiť koaličným poslancom, aby ho odobrili na spomínaný lukratívny post, alebo nevedel o nastávajúcich globálnych hospodárskych problémoch, ktoré sa najviac dotknú od exportu závislej slovenskej ekonomiky, keďže dnes vieme, že štátny rozpočet v tomto roku, ale ani v ďalších rokoch vyrovnaný nebude. Čo však určite vedel boli pripravované vládne sociálne opatrenia týkajúce sa nadštandardného zvyšovania miezd zamestnancov v štátnom a verejnom sektore, ktoré výrazným spôsobom zasiahnu do výdavkovej časti štátneho rozpočtu. O tom, že mzdy v spomínaných odvetviach treba zvyšovať sa nepochybuje, ale bez personálneho auditu efektívneho počtu potrebných zamestnancov, ktorý napokon aj presadzoval, je to len drancovanie verejných financií.

Stanoviská sociálnych partnerov

Medzi vládne sociálne balíčky patrí aj opakované zvyšovanie minimálnej mzdy, ako zákonnej nárokovanej minimálnej hodinovej a mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve. Na jej výške sa nikdy nedohodli sociálni partneri predovšetkým z dôvodu protichodnosti argumentov vlády odborárov a zamestnávateľov, a tak konečné rozhodnutie ostalo na pleciach vlády, ktoré parlament vždy schválil. Odborári presadzovali jej uzákonenie na úroveň 60 percent priemernej mzdy, zamestnávatelia navrhovali zaviesť systém jej zvyšovania podľa vopred známeho mechanizmu tak, aby jej rast vedeli vopred dohodnúť s obchodnými partnermi, pričom sa odvolávali na potrebu rešpektovania výšky cien konkurencie a súladu medzi jej rastom a úrovňou produktivity práce. Vláda k jej výške pristupovala ako k objektu získavania voličských hlasov a všeobecnému konštatovaniu jej výšky tak, aby sa zamestnancovi vraj oplatilo pracovať. Problémom minimálnej mzdy je však nielen konkrétny minimálny hodinový a mesačný hrubý zárobok, ale jej prepojenie na 42 nadväzujúcich právnych predpisov, akými sú príplatky za prácu v noci a cez víkendy. Tieto sa vypočítajú zo stále vyšších percent z minimálnej mzdy, ktoré spolu s vyššou minimálnou mzdou výrazným spôsobom zvyšujú mzdové náklady zamestnávateľom. Ak sa dostanú do ceny predmetu podnikania, zaplatia vyššie mzdové náklady kupujúci, ak nie, uhradí ich zamestnávateľ z vlastných tržieb s dopadom na pokles zisku a tým aj nižších odvodov do štátneho rozpočtu. V najhoršom prípade firma sa dostane do straty, bude okrem iného znižovať počty zamestnancov, alebo pôjde do konkurzu. Pokiaľ ide o stanovisko vlády, tak podľa všetkého nevie, akého počtu sa zvýšenie minimálnej mzdy dotkne ostatných zamestnancov zaradených do 6 stupňoch minimálnych miezd podľa náročnosti práce. Na tento argument tiež zamestnávatelia poukazovali, avšak bezvýsledne. Minimálne mzdové nároky sa netýkajú zamestnancov štátneho a verejného sektora, ale len súkromného. Čo sa týka stanoviska odborárov, tak zvyšovať minimálnu mzdu a napokon aj mzdy všetkým zamestnancom patrí do ich „funkčnej náplne“. Vo všeobecnosti nie sú ochotní rešpektovať vzťah medzi zvyšovaním mzdy a produktivitou práce, pritom stále poukazujú na mzdy v ostatných členských štátoch únie bez dôkladnejšej analýzy. Ako to teda je? Kategóriu minimálnej mzdy pozná z 28 členských krajín EÚ 22 štátov. Najnižšiu majú v Bulharsku 286 eur a najvyššiu v Luxemburgu 2071 eur. Vo východných štátoch únie je to v priemere pod 600 eur, v západných v priemer nad 1400 eur, takže vzhľadom na charakter našej ekonomiky, nie sme na tom zle. Niekedy správanie odborárov pripadá, akoby si uvedomili, že z dôvodu zvyšovania mzdových nákladov sa asi očakáva aj vyššia miera nezamestnanosti, a preto nech zamestnanci dostanú aspoň vyššie odstupné.

Diera v rozpočte sa bude nabaľovať

Spomalenie ekonomiky v minulom roku zatiaľ nemá vplyv na daňové príjmy od zamestnávateľov do štátneho rozpočtu, keďže daňové preddavky platia na základe vlaňajších nadštandardných ekonomických výsledkov. Horšie to ale bude po skončení tohto roka, keďže z dôvodu nižších príjmov a vyšších nákladov budú určite mať v budúcom roku nielen nižšie daňové doplatky, u niektorých firiem sa dokonca môže stať, že budú mať daňové preplatky, a teda už zaplatená daň z príjmov do štátneho rozpočtu sa im bude vracať. Navyše v budúcom roku budú platiť nižšie daňové preddavky, čo ovplyvní budúcoročný štátny rozpočet. V tomto roku začala klesať najdôležitejšia daňová príjmová položka v štátnom rozpočte, a síce daň z pridanej hodnoty, s čím sa v rozpočte tiež nepočítalo, keď došlo k výraznému zvyšovaniu miezd. Domácnosti si začali uvedomovať spomaľovanie ekonomiky, aj s možným poklesom ich príjmov, a preto začali viac šetriť a menej míňať. S poklesom ostatných príjmových položiek sa viac-menej počítalo. Na zvyšovanie diery v štátnom rozpočte budú mať vplyv nižšie dividendy štátnych podnikov, ako aj príjmy za emisné povolenky a tiež deficitné hospodárenie v ostatných verejných rozpočtoch.

Róbert Hölcz
MČ Bratislava-Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára