Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.7.17
0
V OZ Priatelia Rače sa členovia venujú a snažia zlepšiť rôzne oblasti života a prostredia v Rači. Okrem iného si všímame aj niektoré zanedbané a chátrajúce umelecké diela. Pred časom to bola fontána na Sklabinskej ulici, ktorá je už dnes zrevitalizovaná, a zaujalo nás aj chátrajúce výtvarné dielo vo vnútrobloku na Plickovej. Keramická stena Veterníky je dielom maliarky Jany Ľudmily Meliškovej-Kay z roku 1976 a už je v takom stave, že mnohí Račania ani netušia, že nejde len o akýsi bezvýznamný múr.


Keramická stena Veterníky (Jana Ľudmila Melišková-Kay 1976)

OZ Priatelia Rače už v priebehu roka iniciovalo stretnutie odborníkov, a to p. PhDr. Jana Hamšíková z Mestského úradu na ochranu pamiatok (MÚOP) v Bratislave, p. Mgr.art. Gabriel Strassner a p. Strasserová-Fabianová z Katedry reštaurovania kameňa a kamenných častí architektúry VŠVU v Bratislave, aby sa podarilo dielo presne identifikovať a odborne posúdiť možnosti jeho rekonštrukcie. Potom bol pripravený rozpočet obnovy diela, ktorý bol rozdelený na dve fázy a vyčíslený na celkovú sumu 5 672,- €.

Nasledovalo niekoľkomesačné pátranie po dedičovi autorských práv diela a zabezpečení všetkých viac ako 20 potvrdení z rôznych úradov. Napokon, v decembri 2016 sme za OZ Priatelia Rače podali žiadosť o dotáciu z regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na reštaurovanie výtvarného diela Veterníky, ktoré sa nachádza vo vnútrobloku na Plickovej ulici na sídlisku Barónka a uspeli sme.

BSK poskytne na opravu diela sumu vo výške 2 000,- €, čo však na obnovu nepostačuje. Preto sa OZ Priatelia Rače rozhodlo spolufinancovať obnovu diela sumou vo výške 200,- €. Žiaľ prvá fáza obnovy má celkovú sumu vyčíslenú na 2 955,- €, a preto sme o zvyšnú sumu 755,- € požiadali MÚ Rača. Po časovo náročnom procese dúfame a pevne veríme, že poslanci MČ Rača spolu s vedením našej mestskej časti podporia snahu o zveľadenie parku vo vnútrobloku Plickova a MČ Rača taktiež prispeje aspoň touto sumou. OZ Priatelia Rače dúfa, že bude môcť v rekonštrukcii pokračovať a po náročnej tortúre, ktorou si snaha o obnovu diela prešla dosiaľ, naše snahy o skrášlenie prostredia obyvateľom Rače neskončia na chýbajúcej čiastke. Zachránime tak jedno z mnohých diel v Rači, ktoré sú zapísané na zozname Úradu pre ochranu pamiatok hlavného mesta Bratislavy a tiež kus našej račianskej histórie, ktorá sem určite patrí.

Ak máte záujem podporiť obnovu diela, môžete tak urobiť dobrovoľným príspevkom na náš transparentný účet vedený vo FIO Banke, číslo účtu IBAN: SK5483300000002600879812, BIC kód: FIOZSKBA. Do správy pre prijímateľa prosíme uvádzať Veterníky, ďakujeme.

Tomáš Štěpán
OZ Priatelia Rače


0 komentárov:

Zverejnenie komentára