Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.7.17
0
Druhá veľká jarná brigáda

Ani nepriaznivé počasie neodradilo obyvateľov Rače si opäť skrášliť okolie.

V sobotu 8.4.2017 sa na viacerých miestach konala v poradí už druhá veľká jarná brigáda, ktorej organizátorom v súčinnosti s MÚ Rača bolo Občianske Združenie Priatelia Rače.

Ani chladné počasie neodradilo obyvateľov Rače, Východného a Krasňan, aby prišli v hojnom počte na jedno z troch stanovíšť a priložili ruku k dielu na krajšom a kvalitnejšom životnom prostredí.

Na Východnom spolu s koordinátorkou Erikou Figurovou-Molnárovou, členmi Mládeže ulice, miestnymi obyvateľmi a dokonca aj zahraničnými dobrovoľníkmi sa ako obvykle upratovalo detské ihrisko Sklabinská a okolie parkoviska pred Policajnou Akadémiou, v podobe odstraňovania lístia a náletových drevín a zbierania odpadkov. Nasledoval parčík pri reštaurácii Katka na Dopravnej ulici, kde boli odstránené odpadky a vrstva ihličia, natreté boli aj oblé zábradlia. Tieto boli natreté aj v okolí pieskoviska v parčíku Ľuboša Janegu a aj pri bytovom dome Dopravná 21 – 23.

S koordinátorom Martinom Vasilevom sa upratoval aj pás zelene pri potravinách Samoška na Východnom. Spolu s p. poslankyňou Dagmar Gelingerovou sa kosila tráva na sídlisku Šajby a zbierali sa odpadky. Na Pasekách s koordinátorom Radom Tiňom sa upratovalo detské ihrisko a trávnaté plochy medzi bytovými domami a garážami, odstraňoval sa odpad a náletové dreviny.

V Rači spolu s koordinátormi Borisom Krošlákom a Radoslavom Štulrajterom sa čistil úsek okolo električkovej trate medzi zastávkami Hybešova a Černockého. S koordinátormi Viktorom Bielkom a Luciou Kalmárovou sa sadili kríky medzi zastávkou Záhumenice Drevona a parkom J. M. Hurbana. V súčinnosti so Zelenou Hliadkou sa natierali zábradlia na križovatke Púchovská a Detvianska. Upratovalo sa aj okolie ZŠ Tbiliská.

Upratovali sa zelené plochy aj v Krasňanoch s koordinátormi Miroslavom Marejkom, Miroslavom Dudlákom a p. poslankyňou Lenkou Plavuchovou-Antalovou.

Po brigáde sa v hojnom počte jedol guláš, pripravený bufetom Šínweg, degustovalo víno od p. Dušana Žitného a užívalo krásne počasie s pocitom krásne stráveného dňa.

Teší nás, že obyvatelia prejavili aj v tomto roku, že im záleží na okolí, kde žijú a ďakujeme všetkým, ktorí sa na uskutočnení brigády podieľali v akejkoľvek forme.

Tešíme sa opäť na Jar 2018!

Tomáš Štěpán
OZ Priatelia Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára