Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.2.17
0
Krasňany v oblasti Ohňavy (v minulosti tiež Hohenau) menia svoju tvár - povolením výstavby najprv administratívneho komplexu YIT Reading a neskôr bytového komplexu Malé Krasňany vyvstala potreba úprav zastávok električky "Vozovňa Krasňany" a "Malé Krasňany" (Predtým Nový záhon). Týmto žiadam Hlavné mesto SR Bratislava a DPB, a.s. o zriadenie dvoch prechodov cez koľaje pre chodcov. Keďže z nejakých pre mňa neznámych dôvodov celá Račianska radiála (na rozdiel od Karloveskej, Vajnorskej a Ružinovskej radiály) nebola ani výhľadovo zahrnutá do opráv v nasledujúcich rokoch, je potrebné nájsť riešenie čím skôr.Požadujem nasledovnú úpravu, ako uvádzam aj na mapke - a nižšie detailnejšie na fotografiách.


A: Zastávka Vozovňa Krasňany

Táto zastávka v minulosti obsluhovala územie vozovne, policajtov (vrátane ubytovne) a ďalších ubytovní - táto situácia sa však zmenila v posledných rokoch, kedy boli jednak prerobené ubytovne na bytové jednotky a jednak už v MČ Nové Mesto (v území prechádza hranica katastrov) vybudovali tri bytové domy Kivikko. Samozrejme bez riešenia zlepšenia zastávok električky a tiež autobusu č. 51 (aktuálne zastávku tvoria iba voľne pohodené betónové panely). Situácia sa zásadne zmenila aj výstavbou administratívneho centra YIT Reading a bytového komplexu Malé Krasňany. To vytvára potrebu pre presun stoviek chodcov.

Súčasný stav električkovej zastávky (v popredí) a autobusovej zastávky (v pozadí - na stĺpe sa nachádza žltý kôš):


Zastávka električky smer Rača:


Ako vidieť predmetná zastávka električky má po celej dĺžke cca priemerne 35 cm vysoký múrik - to robí výrazné problémy pre presuny smerom k bytového objektu Malé Krasňany a administratívnemu centru YIT Reading. Chodci musia zachádzať až 130 metrov. Situáciu ešte zhoršujú autá parkujúce na neregulovanom parkovisku, kde sa nenachádza žiaden chodník.

Navrhujem vybudovať prechod pre chodcov v tejto časti električkovej trate (ušetrí sa tým pre chodcov 130 m chôdze):

Zároveň žiadam Hlavné mesto SR Bratislava, aby upratali parkovisko pred DPB a umožnili bezpečný prechod pre chodcov. Aktuálny stav je katastrofálny (obrázok prechodu medzi betónovým chodníkom a parkoviskom).

B: Zastávka Malé Krasňany (predtým Nový záhon)

Situácia je v tomto prípade trochu lepšia - v smere v oblasti Daňového úradu je chodník, je však potrebné tiež vybudovať nový priechod pre chodcov v oblasti električkovej trate, nakoľko súčasný stav je pre chodcov veľmi nevhodný (pôvodne tam bola trasa iba k bývalej AB kozmetike, s budovami YIT a Malé Krasňany sa nepočítalo. Stav tejto zastávky je rovnaký prakticky minimálne 35 rokov (s výnimkou svetelnej tabule, ktorú namontovala firma Lucron Developement). Problémom je aj neexistujúci chodník od zastávky smer centrum k Novému záhonu - tento problém však nie je témou tohto blogu)

Jediný prístup na zastávku smer Rača v súčasnosti:

Požadujem vybudovať nový priechod pre chodcov cez električkovú trať (ušetrí sa tým pre chodcov cca 105 metrov chôdze):Žiadam Hlavné mesto SR Bratislava a Dopravný podnik Bratislava, a.s., aby začali urgentne riešiť túto situáciu, ktorá bude po kolaudovaní bytových domov Malé Krasňany (resp. už v súčasnosti pre YIT Reading je) pre chodcov veľmi zlá.

Príklad prechodu na zastávke Hybešová v Rači - podobné riešenie navrhujem aj v prípade vyššie uvedených dvoch zastávok:Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava-Rača

Žiadosť: Primátor Bratislavy
Na vedomie: DPB, a.s.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára