Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Rača je vďaka priamemu napojeniu mestskou hromadnou dopravou k centru mesta, a tiež vďaka blízkosti vinohradov a lesov malých Karpát atraktívnou lokalitou, ktorú si mnohí z nás zvolili za svoj domov. Naša rodina si vybrala byt v ulici Na pasekách kvôli výhodnej cene, peknému výhľadu na Karpaty (v čase kúpy bytu), bezprostrednej blízkosti polí a hlavne kvôli takmer dedinskému charakteru tejto okrajovej časti Bratislavy. 
Postupne sa však začali vynárať problémy, ktoré by jedného znechutili, no mňa a skupinu ochotných aktivistov primäli k tomu, aby sme začali riešiť dlhodobo neriešené problémy, ktoré strpčujú život nielen obyvateľom ulice Na pasekách, ale aj všetkým obyvateľom tejto mestskej časti. Ulica Na pasekách situovaná na okraji mestskej časti Rača – Východné (Rendez) je tvorená z jednej strany prvopočiatočnou výstavbou rodinných domov a na druhej strane 162-bytovou bytovkou. Obe výstavby sú rozdelené úzkou príjazdovou cestou, ktorá je už viac ako 10 rokov, ale najmä v súčasnosti vo väčšine prípadov (takmer každý večer) „dopravne nepriepustná“ z dôvodov absolútnej nedostatočnosti parkovacích miest /statickej dopravy/ pred líniou bytovky. Na tejto jedinej príjazdovej ceste pravidelne vznikajú početné blokovacie dopravné situácie spôsobujúce jej nepriepustnosť, ktoré sú najzávažnejšie v zimnom období.  Pracovníci OLO, rýchlej zdravotnej pomoci a aj hasiči už dôrazne upozorňujú, že nebudú môcť zabezpečiť servis svojej verejnej služby. 
Miestni poslanci už boli upozornení obyvateľmi ulice, že došlo k situáciam, kedy záchranné zdravotné vozidlo privolané k záchrane ohrozeného života pacienta, nebolo schopné kvôli zablokovanej komunikácií prísť rýchlo na pomoc. Našťastie, v danom prípade bola nakoniec celá situácia vďaka profesionalite záchranárov (a hlavne vďaka ich kondícii) úspešne vyriešená, avšak za cenu stresov rodinných príslušníkov aj prítomných zdravotníkov. Hasiči taktiež upozorňujú, že pri potenciálnom požiari 9 poschodovej bytovky je kvôli preplnenosti ulice zaparkovanými autami vysoká pravdepodobnosť dopravnej nepriepustnosti na tejto príjazdovej ceste. Táto skutočnosť závažným spôsobom znemožňuje účinný požiarný zásah pri ochrane ľudských životov a majetku tam žijúcich obyvateľov. Mnohí si tiež určite spomeniete na správu z 20. augusta 2015, kedy si pri policajnom zásahu siahol na život 35 ročný obyvateľ tejto ulice. Vďaka tomu bola ulica úplne nepriepustná od cca 21:00 až do skorého rána. Zasahujúci policajti navyše museli niekoľkokrát obísť 162 bytovú bytovku, aby našli nejaké parkovacie miesta. Svoju snahu napokon vzdali a tým na dlhé hodiny zablokovali dopravu na ulici.

Vedenie MÚ Rača každoročne konštatuje a uznáva, že dopravná situácia na príjazdovej ceste na ulici Na pasekách, jej nepriepustnosť a veľký nedostatok parkovacích miest pred 162-bytovkou je už za hranicou únosnosti a túto katastrofálnu situáciu bude potrebné nutne riešiť. Pre dokreslenie situácie uvádzame, že mestská časť Východné nemá priame spojenie s centrom mesta a aj frekvencia liniek MHD smerujúcich do Rače, či na Zlaté piesky, je dosť nízka, čo núti väčšinu miestnych obyvateľov využívať osobnú dopravu. Nakoľko sa však MČ Rača nachádza vo finančnom nedostatku, uvedený projekt sa dlhodobo odsúva na takzvané „priaznivejšie finančné obdobie v blízkej budúcnosti“. Koncom roka 2013 však vedenie MÚ Rača namiesto riešenia tohto problému šokovalo obyvateľov ulice Na pasekách tým, že sa rozhodlo podporiť projekt investičného stavebného zámeru 24 bytového nájomného bytového domu v doposiaľ nevyužívanej záhrade na konci ulice Na pasekách. Je to viac, než len zvláštny čierny humor na úkor ľudí bývajúcich v danej lokalite, ktorí to tu majú už dlhé roky aj bez toho dosť problematické.

Aby toho nebolo málo, ulica Na pasekách je tiež nechválne známa tým, že nemá kanalizáciu. Presnejšie povedané, kanalizácia tam je, no nikomu nepatrí. Bytové domy Na pasekách postavil spolu s infraštruktúrou štátny podnik Železničné staviteľstvo. Ten po revolúcii zanikol. Byty, ktoré obývali väčšinou rodiny železničiarov, prevzalo Hl. Mesto Bratislava a odovzdalo ich do správy Mestskej časti Rača. Byty áno. Kanalizáciu zjavne nie. Keďže je na niektorých miestach potrubie prevalené, kanalizácia páchne, často sa zanáša a z času na čas je ju potrebné prečistiť. Túto úlohu hrdinsky znášajú a financujú celé roky obyvatelia 3 panelákových bytoviek v ulici. Hlavné mesto však dodnes neodovzdalo kanalizáciu BVS a BVS sa o túto kanalizáciu nestará, pretože podľa BVS, úsek kanalizácie na ulici Na pasekách 8 až 22 nemajú vo vlastníctve ani neprevádzkujú (zdroj: Ing. Marián Linduška, hlavný inžinier divízie odvádzania odpadových vôd, BVS, a. s.). Viac sa dočítate v článku Nočná mora na východnom (http://obcan.racan.sk/2014/12/Nocna-morana-Vychodnom.html )

Z vyššie uvedených dôvodov sme začiatkom roka 2014 zorganizovali petíciu „Zásadný nesúhlas s plánovanou výstavbou nájomného bytového domu (24 bytov) na ulici Na Pasekách na pozemkoch p.č. 4740, 4741/4,6,9,10,20,4768,7222/12,9047/3, k.ú. Rača“, v ktorej takmer všetci občania ulice jasne povedali svoje NIE zámeru výstavby ďalšieho bytového domu, ktorý im nielenže výrazne zhorší podmienky života a bývania, ale určite spôsobí zhoršením už aj tak zlej dopravnej situácie aj zníženie cien ich nehnuteľností. Na dokreslenie situácie uvádzame, že medzičasom vyrástli na susediacom pozemku (na konci ulice) ďalšie dva nové bytové domy, z ktorých jeden je už obývaný a do druhého sa už začínajú sťahovať prví obyvatelia. Tieto dva objekty sú v bezprostrednej blízkosti  parcely plánovaného nájomného bytového domu.
                Petícia hovoriaca NIE novému nájomnému bytovému domu Na Pasekách, podpísaná obyvateľmi lokality, vyjadruje skutočný verejný záujem a mala by byť nadradenou plánom úradníkov, ktorí od stola rozhodli, že je potrebné „rozumne“ zhodnotiť každú parcelu vo vlastníctve mesta. Rozumieme potrebe nových nájomných domov pre mladé rodiny a plne sa stotožňujeme s ich výstavbou, avšak tá by mala byť nasmerovaná do lokalít, kde sú na to vhodné podmienky. V prípade realizácie predmetnej stavby na vyššie zmienených parcelách nebude profitovať nikto, okrem Spoločnosti pre rozvoj bývania (investora plánovaného objektu).  Možnosť bývania v cenovo dostupných štartovacích bytoch v nájomnom dome je určite dôležitá, ale rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia, je aj kvalita života a bývania tu žijúcich obyvateľov. Veríme, že na výstavbu spoločensky potrebných nájomných bytov je možné využiť iné alternatívy, ktoré nebudú umiestňované v stabilizovaných  a už dnes kapacitne preťažených obytných zónach. Vhodnou  lokalitou by mohol byť napríklad Žabí Majer, ktorý by naopak takouto výstavbou získal na atraktívnosti a hodnote. Ako ďalšiu alternatívu predkladáme možnosť rekonštrukcie/revitalizácie funkčne nevyužitých budov, ako je napríklad objekt rozpadávajúcej sa budovy ŽSR na začiatku Dopravnej ulice (za zákrutou smerom od Sklabinskej do Vajnôr), ktorej by sa železnice zrejme ochotne vzdali v prospech štátu (mesta). Tento objekt by po rekonštrukcii (revitalizácii) určite dobre poslúžil ako ubytovňa, keďže hneď susediaci a rovnako veľký objekt už tomuto účelu dobre slúži. Navyše by takýmto prístupom nedošlo k ďalšiemu zahusťovaniu, ale vyriešila by sa situácia s chátraním existujúcich objektov. Ďalším vhodným objektom by mohla byť napríklad ubytovňa MÚ Rača- Krasňany, ktorá by po stavebných úpravách rovnako veľmi vhodne plnila funkciu nájomného domu poskytujúceho štartovacie byty pre mladé rodiny.  Aj v tomto prípade by sa jej rekonštrukciou vyriešil problém s dlhoročným chátraním.

Navrhovaný pozemok na konci ulice Na pasekách navrhujeme využiť pre prospech existujúcich obyvateľov dotknutej oblasti vytvorením komunitnej záhrady, resp. parčíka. Nakoľko sa v tejto lokalite okrem detského ihriska nenachádza žiadna verejná zelená plocha, ktorú by bolo možné využiť na oddych a relax, obyvatelia susediacich parciel prejavili ochotu svojpomocne vyčistiť a zrevitalizovať zanedbaný pozemok.

Podporte prosím túto iniciatívu a pomôžte nám zastaviť ďalšie nezmyselné zahusťovanie Rače. Občania, ktorí tu našli svoj domov, žijú tu a platia tu dane, si zaslúžia, aby sa k nim mesto nesprávalo ako k niekomu, od koho je možné iba ťahať peniaze.  

Proti výstavbe hlasovali a Projekt výstavby Nájomného domu 24-bytovky Na Pasekách už zamietli aj poslanci na Pléne MZ Rača dňa 18.2.2014. Po cca roku a pol však projekt znovu ožíva a naberá dych. Tento krát však o ňom s veľkou pravdepodobnosťou už bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Aspoň také sú kuloárne informácie z magistrátu. Tieto indície vnímame ako snahu obísť spoločný záujem všetkých nás, ktorých sa to priamo dotýka a ktorí sme už náš nesúhlas niekoľkokrát aj verejne prejavili. Záujem vedenia mesta, resp. niektorej z jeho zložiek predsa nesmie stáť nad záujmom mesta samotného, tvoreného v prvom rade jeho obyvateľmi.Ing. Radko Tiňo, PhD. – predseda petičného výboru
email: rado.tino@gmail.com
Na Pasekách 19
831 06 Bratislava

0 komentárov:

Zverejnenie komentára