Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Obyvatelia Východného sa po desiatkach rokov márnych sťažností a prosieb adresovaných Železniciam, štátnym orgánom aj predstaviteľom samosprávy toto leto dočkali prvého reálneho kroku pri riešení hluku na Východnom a v auguste sa konečne objektívne a odborne zmeral hluk, ktorý spôsobuje prevádzka Zoraďovacej stanice Bratislava – Východ a prevádzka Opravovní Cargo.

Kauza hluku na Východnom sa začala hýbať až na základe hromadnej sťažnosti stoviek zúfalých obyvateľov Východného z februára 2015 a následnej výraznej účasti rozhorčených občanov na zasadnutí zastupiteľstva v máji 2015. Potom už udalosti nabrali rýchly spád: v júni prebehlo výberové konanie a bola uzatvorená zmluva s dodávateľom, v júli vďaka úzkej spolupráci medzi MÚ Rača, poslankyňou p. Gelingerovou, odborníkom na hluk p. Zaťkom z Rače a zástupcom obyvateľov p. Štrbákovou prebehla príprava celého procesu merania (oficiálny názov: Štúdia objektivizácia a hodnotenie expozície obyvateľov a ich prostredia hlukom) a tak začiatkom augusta už nič nebránilo tomu, aby sa konečne po dlhých rokoch presne zmeral hluk, na ktorý obyvatelia upozorňovali už roky.

Meralo sa 24 hodín nepretržite, v troch meracích bodoch v najviac postihnutých lokalitách pred fasádou domov na ulici Dopravná 10, na ulici Na pasekách 8 a na Východnej ulici. Aby sa vylúčili iné druhy hluku, bola použitá najmodernejšia meracia technika, kamerové záznamy, samozrejme špeciálne mikrofóny, ktoré laikovi veľa nepovedia. Dôležitý je však výsledok. Dnes môžeme povedať, že objektívna štúdia jasne zmerala, že sťažnosti obyvateľov vôbec nie sú neopodstatnené – VŠETKY limity hluku, ktoré stanovuje zákon, teda limit pre deň (6-18h; 50dB), limit pre večer (18-22h; 50dB) aj limit pre noc (22-6h; 45dB) boli prekročené a to vo všetkých troch meracích bodoch.Podobný problém riešili aj obyvatelia a samospráva obce Mojš pri Žiline už od roku 2012. V dnešnej dobe je už pri Žiline schválený projekt protihlukových opatrení, ktoré majú prevádzku tamojšej zoraďovacej stanice zabezpečiť pred únikom hluku k obydliam. (zdroj: internet)
Štúdia, ktorú realizovala na Východnom nezávislá firma na objednávku MÚ Rača na základe iniciatívy občanov, je len prvým krokom. My, občania však veríme, že riešenie sa bude i naďalej posúvať smerom k vytúženému cieľu – zníženiu enormného hluku, ktorý nás trápi desiatky rokov. Aktuálne pripravujeme v spolupráci s MÚ v Rači - prednostkou p. Peškovou a vedúcou odd. životného prostredia v Rači p. Juskovou ďalšie kroky, o ktorých Vás budeme informovať.

Krátke video z priebehu merania si môžte pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=pL7xsEC8t2MAutorka: Ing. Vieroslava Štrbáková

0 komentárov:

Zverejnenie komentára