Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Cyklotrasy nás spájajú, obec s obcou, región s regiónom, Vajnory s Wolfstahlom.


Cesta k úspechu býva niekedy kľukatá a tŕnistá, ale býva korunovaná úspechom, tak by sa asi dala hodnotiť príprava projektu cyklotrasy JURAVA. Veď po rokoch námahy a prekážok, je to skvelá správa a pocit zadosťučinenia nielen pre nás Vajnorákov, Račanov a Juranov a vlastne všetkých Bratislavčanov a aj pre všetkých ľudí, ktorým bude cyklotrasa slúžiť.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo v januári 2014 združeniu JURAVA dotáciu  617 493 eur na vybudovanie plynulej Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály medzi mestskými časťami Rača a Vajnory a mestom Svätý Jur. Dĺžka cyklotrasy je úctyhodných takmer 28 kilometrov. Združenie JURAVA aktuálne zastupuje Jozef Mórik za úzkej a významnej spolupráce s pani Ing. Marianou Fiamovou – prednostkou úradu za mesto Svätý Jur a s pánom Ing. Máriom Schwabom, poradcom starostu za MČ Vajnory. Ukončenie prác na cyklotrase sa očakáva už koncom tohto roka.

Projekt začal písať svoju históriu už v roku 2007, kedy mestská časť Vajnory bola lídrom tvorby prvého projektu cyklotrasy, po vzore i za pomoci obce Gols (Rakúsko) a hlavne vďaka financiám z operačného programu Intereg III vytvorila návrh projektu cyklotrasy. Na jeho tvorbe sa podieľala aj mestská časť Rača aj mesto Svätý Jur. Aktívny športovec a iniciátor cyklotrasy JURAVA starosta Ján Mrva s presvedčením hovorí: „Veď cyklotrasy sú na to, aby spájali obec s obcou a región s regiónom, áno technickou rečou sú to líniové verejnoprospešné stavby, ktoré prechádzajú plynule z obce do obce, ale hlavnou myšlienkou je spájanie ľudí.“ Preto Vajnory iniciovali vznik združenia v roku 2009, ktoré hneď v tomto roku podalo žiadosť o Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, no tesne pred podaním žiadosti vtedajší starosta Rače p. Zvonár odstúpil z fungovania združenia a celú prácu dokončili dvaja partneri Vajnory a Svätý Jur.

Žiadosť bola nakoniec úspešne podaná a prešla všetkými hodnotiacimi kolami, avšak hoci bol projekt vyhodnotený bez chýb, oficiálne stanovisko ministerstva bolo, že nie je dostatok financií pre danú výzvu z Operačného programu Bratislavský kraj. Spolupráca pokračovala aj po komunálnych voľbách v roku 2010, kedy mestská časť Rača opätovne pristúpila do združenia.

V roku 2011 JURAVA prepracovala projekt, ktorý bol podaný na jar roku 2012. Druhé podanie v roku 2012 bolo bohužiaľ neúspešné pre obštrukcie samotného ministerstva, ktoré vtedy viackrát posúvalo termíny nielen uzávierky, ale aj vyhodnotenia podaných projektov. Nasledovali predčasné parlamentné voľby, zmeny na riadiacich postoch v štáte. Možno by mala verejnosť poznať aj takú zaujímavú informáciu, že negatívne stanovisko sme dostali pre nepodpísané zmluvy od Slovenského pozemkového fondu na prenájmy pozemkov pod cyklotrasou, ktoré sme včas nedostali práve kvôli spomínaným politickým zmenám na Slovensku. Nebol vymenovaný štatutár SPF, a tak nemal kto podpísať zmluvy.

Starosta Ján Mrva s energiou sebe vlastnou, napriek skepse tvrdil, že vzdávať sa netreba a napriek prekážkam, sa treba pokúsiť uspieť s projektom aj do tretice. Energický duch Vajnorského starostu v spolupráci so starostom Rače P. Pilinským a primátorom Svätého Jura A. Achbergerom mal nakoniec želaný úspech. Okrem obsiahlej projektovej dokumentácie vtedy JURAVA predložila aj výsledky verejného obstarávania na dodávateľa prác, kde sa jej podarilo znížiť pôvodnú „rozpočtovú“ cenu projektu z 1 080 000 eur na súčasnú sumu, čiže takmer o 40 %, čo bola jedna z úspešne zvládnutých úloh poradcu starostu Vajnor M. Schwaba.

Náročné bolo vysporiadanie nájomných zmlúv k pozemkom ležiacim na trase cyklotrasy, veď ide o zmes rolí, vinohradov, súkromných pozemkov, či zastavaných území v intraviláne obcí alebo územie prírodnej rezervácie okolo kanála Šúr a pod.

Na tvorbe projektu sa podieľalo ešte niekoľko dôležitých ľudí, ktorým je potrebné poďakovať, a to v prvom rade projekčnej kancelárii DIC na čele s Ing. Fedorom Zverkom, za trpezlivosť pri mnohonásobnom prepracovávaní dokumentácie, na základe požiadaviek riadiaceho orgánu i samotného vývoja projektu, ďalej pracovníkom úradu v Svätom Juri, pani Metkeovej a kolektívu, spoločnosti Synergies, ktorá významne pomáhala pri komunikácii s ministerstvom pôdohospodárstva a hlavne s písaním projektu na podanie výzvy projektu v programoch fondov EÚ, a v neposlednom rade zamestnancom stavebného úradu vo Vajnoroch, pani Ing. Klaučovej a pánovi Ing. Svátkovi za ich precíznu prácu pri vypracovaní stavebného povolenia a získavaní rôznych súhlasov od správcov komunikácií i rôznych príslušných orgánov“, dodáva Ing. Schwab.

Ako bude vyzerať cyklotrasa vo Vajnoroch? Vajnorský „okruh“ bude tvoriť približne 1/3 z celkovej trasy cyklotrasy, a to smerom do Jura popri Šúrskom kanáli a cestou popri Jurskej ceste späť okruhom do Vajnor. V zrekonštruovanom Parku pod Lipami, ktorý otvoríme tento rok, bude aj oddychová zóna pre cyklistov. V Parku pod Lipami budú fitnes prvky a napojenie na cyklotrasu otvorí možnosti aktívneho odpočinku pre celé rodiny, čo je podstata cyklotrasy, aby spájala ľudí.

My Vajnoráci sme hrdí na svoj titul „dediny v meste“ a s hrdosťou si udržiavame svoje tradície, ktoré máme podobné s našimi partnermi v Rači a Svätom Jure. Pre Vajnory sú charakteristické nielen vinohradníctvo, roľníctvo alebo folklór, ale aj silná viera a pracovitosť. Preto podľa starostu Jána Mrvu Vajnoráci a všetci návštevníci cyklotrasy ocenia možnosť aktívne relaxovať na bicykli, korčuliach, chôdzou alebo behom, či len prechádzkou na čerstvom vzduchu. Na cyklotrase si nájdu to svoje teda všetci od rodín s deťmi, mládeže, či aktívnych športovcov. Vo Vajnoroch sa tešíme aj na budúce napojenie cyklotrasy na Vrakuňu až k Malému Dunaju a odtiaľ k Dunaju do Rakúska a cez Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi naspäť. Z Vajnor na bicykli sa tak dostaneme cez spojené brehy Dunaja po medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6 až do našej družobnej obce Wolfstahl v Rakúsku a aj ďalej. Spojená Európa bez hraníc tak dostáva ten pravý význam aj pre Vajnorákov.

A ešte aktuálny stav projektu – sú podpísané zmluvy s ministerstvom, je ukončený proces verejného obstarávania a rovnako je podpísaná aj zmluva s víťazom VO firmou Strabag, ktorá ponúkla najnižšiu cenu realizácie. Dňa 11.4.2014 bolo podpísané už aj prevzatie staveniska pod kontrolou spoločnosti IDM-ba s.r.o., ktorá bude vykonávať stavebný dozor stavby, takže práce môžu začať J. Prvé stavebné úpravy sú naplánované v termíne od 5. mája, a to na hrádzi Šúrskeho kanála v smere od Vajnôr. V dvojtýždňových intervaloch a samozrejme v prípade potreby aj častejšie sa budú uskutočňovať kontrolné dni za účasti projektanta i ostatných zainteresovaných osôb.

Dá sa povedať, že práce už vlastne začali, keďže 12. apríla sa na podnet aktivistov pod vedením Matúša Ferenčíka uskutočnila prvá „čistiaca akcia“ v budúcom cyklo úseku Rača - Sv. Jur, kde bolo najväčšie množstvo rôznych menších či väčších odpadkov až po pneumatiky.


Združenie obcí Jurava nespí na vavrínoch a popri realizácii prvej spoločnej cyklotrasy už projektuje a pripravuje ďalší úsek jej napojenia smerom do Vrakune. V budúcom príspevku prinesieme podrobnejšie informácie ako i mapku plánovanej cykotrasy

Mário Schwab
Poradca starostu
m. č.Bratislava-Vajnory0 komentárov:

Zverejnenie komentára