Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.3.18
0
Na obratisku autobusovej linky č. 65 na ulici Na Pántoch sa desaťročia nachádza kompozícia z betónu a keramiky od neznámeho autora s názvom „Smerovník“.

Rozmerný betónový stĺp trojuholníkového prierezu je situovaný v časti Rače Východné, pred areálom logistického centra Vector Parks Rača s. r. o.. Hladký stĺp nesie v hornej časti kompozíciu z betónu a keramiky v tvare písmena „V“. Na nej sú v kruhových či obdĺžnikových výrezoch osadené keramické symboly rôznych komodít – býk, obilný klas, skrutka a pod. Stĺp slúžil pravdepodobne ako smerovník – určoval smer k rôznym školám, učilištiam a je pravdepodobne zo 70-tych rokov 20. storočia.

V máji 2017 cez aplikáciu odkazprestarostu.sk bolo upozornené, že jedna z firiem sídliaca v logistickom parku si svojvoľne upevnila bezpečnostnú kameru na toto dielo. Nebolo toho, kto kameru osadil.


Dielo je zapísané na zozname výtvarných diel Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.

Žiaľ, pozemok, na ktorom sa dielo nachádza, patrí súkromnej spoločnosti Vector ParksBratislava (Rača) a. s. a v katastri nebolo zapísané žiadne vecné bremeno v podobe chránenej nehnuteľnosti, pamätníka alebo pamiatky, ktoré sú bežne označované číselným kódom na listoch vlastníctva.


Nikomu kompozícia až do 31.8.2017 nevadila, kedy som si osobne všimol, že sa na danom mieste vôbec nenachádza. Obrátil som sa preto na kultúrnu komisiu v MČ Rača, aby bolo preverené, čo sa s dielom stalo, prípadne aby bol nájdený vhodný mestský pozemok na jeho opätovné osadenie. Osobne som dúfal, že ho len odstránili z pozemku, no žiaľ po kontrole z kultúrneho oddelenia MÚ Rača, ktorí sa dozvedeli od vrátnika logistického parku, dielo bolo rozbité bágrom a odvezené na neznáme miesto.

MČ Rača prišla o výtvarné dielo na svojom území z arogancie majiteľov pozemkov a ich anonymity a hlavne z dôvodu, že tieto diela sa po celej Rači nachádzajú v prevažnej časti na súkromných alebo nevysporiadaných pozemkoch, nie je jasné vlastníctvo týchto výtvarných diel a čo je najdôležitejšie, nie sú zapísané na listoch vlastníctva ako bremená, aby majitelia nemohli s týmito pamätníkmi z minulosti svojvoľne nakladať.

Je viac ako nutné zapísať ich na listy vlastníctva a vziať tieto diela do vlastníctva mestskej časti, aby sme predišli takýmto škodám v budúcnosti.

Tomáš Štěpán
člen OZ Priatelia Rače


Zdroje:0 komentárov:

Zverejnenie komentára