Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Sviatky utiekli ako voda – darčeky sú rozbalené a koláčiky dojedené, pomaly skladáme vianočnú výzdobu. My sme toto obdobie radosti a pokoja oslávili na Rendezi vianočným večierkom.

Akciu sme zorganizovali spolu s mladými ľuďmi zo sídliska Východné, ktorí v mnohom prispeli svojimi kreatívnymi nápadmi. Začali sme na ihrisku Sklabinská „vianočným futbalovým zápasom“. Potom sme sa presunuli do klubu Fusion,  kde nám Kresťanský zbor v Bratislave – Rači poskytol priestory na túto sviatočnú príležitosť. Za čo im patrí veľké ďakujem.

Spolu sme nachystali občerstvenie a ozdobili perníčky, ktoré doniesla napečené naša dobrovoľníčka Janka. Zahrali sme si rôzne hry,  vypočuli  hudbu a veľa sme sa rozprávali – veď sa dva týždne neuvidímeJ. Najviac nás bavila hra „Pie face“. Hra spočívala v tom, že človek mal dať tvár do šablóny, ktorá bola pripevnená k mechanizmu. Do mechanizmu sa nastrieka trocha šľahačky. Človek hodí kocku, podľa toho aké číslo padne, tak mu mechanizmus hodí alebo nehodí šľahačku do tváre. Niečo ako ruská ruleta – len so šľahačkou. 


Potom sme spoločnými silami poupratovali. Domov sa nám veľmi nechcelo, ale deň sa už chýlil ku koncu. So želením „šťastné a veselé“ sme sa rozišli k svojim rodinám.

Organizácia Mládež ulice sa venuje terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre  deti, mládež a rodiny vo viacerých bratislavských lokalitách, medzi ktoré patrí aj Východné/Rendez. Snažíme sa vnímať jedinečnosť mladých ľudí, sprevádzať ich v náročnejších životných situáciách, pomáhať im rásť a podporovať pozitívne zmeny v komunite. Viac o našej činnosti sa dozviete aj na www.mladezulice.sk.
  

Mgr. Estera Kövérová PhD.
foto: autorka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára